รับพนักงานนวด
-นวดน้ำมัน
-นวดไทย
-นวดเท้า
คุณสมบัติ
-อายุ 30-50ปี
-บุคคลิกดี, สุภาพ

-พูดภาษาอังกฤษ หรือ ดัช ได้